Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości » Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości » Turystyka i Rekreacja

33-300 Nowy Sącz, Małopolskie
ul. Jagiellońska 19, Zobacz na mapie
Tel: (18) 442-16-67
Fax:  
WWW: http://www.swsz.edu.pl
Email: dziekanat@swsz.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Turystyka i Rekreacja Turystyka i Rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i Rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studia trwają 6 semestrów. Absolwent po ukończeniu studiów uzyskuje tytuł Licencjata i ma możliwość kontynuowania studiów uzupełniających magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Program nasz jest kompatybilny z programem obowiązującym na AWF, a przy jego tworzeniu zaangażowali się pracownicy tejże Akademii.Absolwent jest przygotowany do zajmowania stanowisk w biurach prowadzących obsługę ruchu turystycznego, zajmujących się organizacją rekreacji, jak również w hotelach, domach wypoczynkowych, w odpowiednich komórkach administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki. Zdobywa zatem student wiedzę humanistyczną – pozwalającą zrozumieć potrzeby ludzkie, rozumie związki i procesy społeczne zachodzące w turystyce. Wiedza przyrodnicza – dająca podstawy zrozumienia systemu człowiek – środowisko – aktywność ruchowa. Wiedza administracyjna i ekonomiczna, organizacyjna i prawna umożliwia ocenę i świadome wykorzystywanie mechanizmów rynkowych. Absolwent nabywa umiejętności kierowania , samodzielnego planowania oraz realizacji przedsięwzięć w zakresie turystyki, rekreacji i hotelarstwa. Umie samodzielnie opracować i realizować imprezy turystyczne, rekreacyjne, różnego rodzaju zjazdy, sympozja, kongresy. Swobodnie nawiązuje kontakty z ludźmi oparte na umiejętności wykorzystania nowoczesnych środków przekazu oraz płynnego opanowania i umiejętności posługiwania się językami obcymi.

W czasie trwania nauki student ma możliwość zdobywania dodatkowych uprawnień instruktorskich poprzez odrębne kursy, jak np. pilotów wycieczek zagranicznych, instruktora jazdy konnej itp. Dysponując kwalifikowaną kadrą wywodzącą się w większości ze środowiska Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie można być pewnym nabytych przez absolwenta wysokich kwalifikacji zawodowych, co da mu możliwość zatrudnienia w wybranym dziale gospodarki.

Wybrane przedmioty obowiązujące w cyklu nauczania:
 • Język obcy I
 • Język obcy II
 • Filozofia
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Historia kultury i sztuki
 • Ekonomia
 • Organizacja i zarządzanie
 • Podstawy marketingu
 • Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości
 • Podstawy informatyki
 • Podstawy statystyki
 • Fizjologia pracy i wypoczynku
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
 • Ekologia
 • Geografia turystyczna
 • Krajoznawstwo
 • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 • Podstawy turystyki
 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
 • Prawo w turystyce i rekreacji
 • Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
 • Usprawnienia ruchowe


Specjalności


Specjalność Obsługa ruchu turystycznego

Wybrane przedmioty specjalności:

 • Turystyka kwalifikowana i środowiskowa
 • Promocja i informacja turystyczna
 • Organizacja i funkcjonowanie jednostek ORT
 • Tworzenie produktu turystycznego
 • Obsługa klienta
 • Transport
 • Ubezpieczenia
 • Systemy informatyczne w turystyce
 • Marketing w turystyce
 • Specjalność Hotelarstwo

  Wybrane przedmioty specjalności:
  • Organizacja pracy biurowej
  • Turystyka kwalifikowana i środowiskowa
  • Promocja i informacja turystyczna w hotelarstwie
  • Organizacja, wyposażanie i funkcjonowanie zakładów hotelarskich
  • Usługi hotelarskie i gastronomiczne
  • Organizacja kongresów z elementami protokołu dyplomatycznego
  • Żywienie i higiena w hotelarstwie oraz gastronomii
  • Obsługa klienta
  • Systemy informacyjne w hotelarstwie
  • Marketing w hotelarstwie